Holmsland Sogneforening
Holmsland Gymnastik-<br>og Ungdomsforening
Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Holmsland.dk
Holmsland SogneforeningHolmsland SogneforeningHolmsland SogneforeningHolmsland SogneforeningHolmsland Sogneforening

 

Holmsland Sogneforening - aktuelt.

Senest opdateret 04-08 2021

__________________________________________________________

Nye tide.

August 2021

Med efteråret går vi ind i en ny tid for Holmsland. Når marken er afhøstet, forventer vi, at den nye rundkørsel vil blive påbegyndt. Naturligvis bliver der en træls overgang, hvor trafikforløbet bliver endnu vanskeligere end nu, men vi kan se frem til, at både ud- og indkørsel til Kloster vil lettes, når arbejdet er færdiggjort. Det ser vi frem til!

På Lodbjerg Hede er kloakeringsarbejdet nået langt. Når arbejdet er færdigt, vil de problemer, der følger af det høje grundvandsspejl herude forhåbentlig være afhjulpet. Siden hen vil arbejdet forsætte på Klitten.
Også Klosters beboere kan se frem til et stort kloakeringsprojekt med separering af kloak- og overfladevand. Det er et tiltag, der skal klimasikre vores område og vore hjem. Den 25. august holdes der orienteringsmøde, jf. udsendt papir via HIMS.
Kloakering med afspærringer og ventetid er træls, men igen må vi trøste os med, at det må være træls, før det kan blive godt.

Arbejdet med Helhedsplanen går videre. Sogneforeningen håber, at mange af jer vil deltage med jeres idéer, og at flytningen af Dagli`Brugsen kan blive virkelighed inden for en overskuelig tid. Det hepper vi på!
Rundt omkring i byen ligger åbne arealer, som forhåbentlig snart vil blive gravet op af entreprenørmaskiner og blive til boliger for de tilflyttere, som vi ønsker må komme til Holmsland. Det hepper vi også på!

Og så betyder efteråret også høsttid og travlhed. Vi håber, året må rundes af med et godt resultat for vore landmænd. For os alle er det tid for at samle tankerne og sige tak for livet og de gode og trygge forhold, vi lever under.
Sogneforeningen ønsker alle en god høst og en smukt efterår

/BHH

___________________________________________________

Juni 2021

 Nye ansigter i Sogneforeningens bestyrelse

Så klarede vi Sogneforeningens generalforsamling, forsinket på grund af Corona-situationen, men alligevel med omkring 36 deltagere!
Da Nuka Chemnitz, der har fungeret som sekretær, ikke ønskede genvalg, kom der et nyt ansigt ind i bestyrelsen. Det blev Carsten Grønne, der indtil nu har været suppleant. Der blev også indvalgt to nye suppleanter, Ursula Bækkegaard og Tom Poulsgaard. Vi ønsker de tre nye hjerteligt velkommen. Ved begge valg var der ”kampvalg”. Dejligt, at flere viste lyst til at gå aktivt ind i foreningens arbejde. TAK for det.

Naturligvis blev der på generalforsamlingen fortalt nyt om planer og visioner for Kloster og Holmsland. Det gav en god drøftelse.

Nyt navn til Holmsland Sogneforening?

Under punktet evt. kan man jo diskutere alt, men ikke beslutte noget.
Det udløste livlig debat, da formanden nævnte, at et nyt navn til sogneforeningen var under overvejelse. Det har vist sig, at ordet ”sogneforening” af en del – måske især yngre – mennesker opfattes som en forening for kirkeligt arbejde. Om der skal findes et nyt navn, eller om vi kan finde et godt og sigende slogan, vil bestyrelsen tænke videre over. Vi håber, at mange beboere på Holmsland vil tænke med, så vi kan finde den helt rigtige betegnelse, der viser bredden i sogneforeningens arbejde for alle på Holmsland.

God sommer til alle!

Holmsland Sogneforening

______________________________________

 

__

 

 

 

 

design, programming and webhosting by Apollomedia