Holmsland Sogneforening
Holmsland Gymnastik-<br>og Ungdomsforening
Holmsland Idræts- og Kulturcenter
Holmsland.dk
Holmsland SogneforeningHolmsland SogneforeningHolmsland SogneforeningHolmsland SogneforeningHolmsland Sogneforening

Projekter

Projekter i Holmsland Sogneforening...

Foreningens Ide-katalog fra 1998:

Holmsland Sogneforening havde i foråret 1998 til et møde inviterer repræsentanter fra foreninger og institutioner for at høre deres meninger om den fremtidige udvikling af Kloster og Holmsland. På grundlag heraf udarbejdede man en Idèkatalog med bl.a. disse ønsker:

  •           udbygning af Holmsland Hallen
  •           cykelsti langs Søndervig Landevej
  •           Bedre forhold omkring til- og frakørslen Klostervej/Søndervig Landevej
  •           sti samt gadebelysning fra Kloster til landevejen
  •           færdiggørelse af stierne i Kloster
  •           flere byggegrunde og især landbrugsparceller
  •           der ønskes nogle grønne områder
  •           placering af en amts institution i området

Bro over Vonå

Den nye bro over Vonåen, "Spangen" blev bygget i løbet af vinteren 2005/2006.

Oprindelig havde der været en bro som blev etableret i 1814 af den daværende ejer af herregården Søgaard, hr. assessor H.P. Amnitsbøl. Denne historie kan læses i info-pavilionen på holmslandsiden af spangen.

Allerede da Holmsland Sogneforening blev grundlagt i september 1997, var genetablering af broen på dagsordnen.

Det viste sig hurtigt at, Hee Sogneforening også gik med planer, om en bro, så der blev snart et samarbejde på tværs af åen.

Med støtte fra mange sponsorer kunne "Spangen" indvies d. 11. juni 2006.

Billeder fra under og efter genopførelsen, samt indvielsen, vil blive lagt ind på et senere tidspunkt.


Projekter på Holmsland

Temamøde omkring den fremtidige udvikling i Kloster:

 

Holmsland Sogneforening havde indkaldt til temamøde den 20. september 2011 i Holmsland Kultur og Fritidscenter for at få borgerne i området til at fortælle om, hvad de synes, der skal ske af udvikling i de 2 sogne, der udgør den nordlige del af Holmsland. Ca. 30 mennesker var mødt frem.

 

Se resultatet af temamødet

 

Se bestyrelsens opfølgning på møde den 29/6 2015

 

 


design, programming and webhosting by Apollomedia